Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζει όσους έχουν ανάγκη

Σε συνέχεια των της δηµοσιοποίησης των στοιχείων για των απολογισµό των δύο χρόνων της
Περιφερειακής Αρχής, παρατίθενται οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που αφορούν στην στήριξη
όλων όσοι χρειάζονται βοήθεια.

Με την δηµιουργία συγκεκριµένων δοµών αλλά και την υλοποίηση προγραµµάτων, η
περιφέρεια βρίσκεται στο πλευρό εκείνων που χρειάζονται συµπαράσταση και ενίσχυση.
1. Συντονίσαµε τις «Κοινωνικές Συµπράξεις» µέσω του Ταµείου Επισιτιστικής Βοήθειας,
υλοποιώντας δράσεις που προβλέπουν την παροχή τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης
στα παιδιά, αλλά και δράσεις αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας.
Προϋπολογισµός δράσεων έως το τέλος του 2016: 3.038.100 €
Βοιωτία (832.329,85€), Εύβοια (1.672.224,83€), Ευρυτανία (251.494,48€) και Φωκίδα
(282.049,64€).
2. Κατάρτιση του «Κοινωνικού Πακέτου» για την έµπρακτη στήριξη µονάδων υγείας και
υφιστάµενων κοινωνικών δοµών.
- 125.000 ευρώ από την Περιφέρεια στις Μονάδες Υγείας για την προµήθεια αναλωσίµων
και λοιπών υλικών.
- Παροχή επιδόµατος στους επικουρικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου
(έως και 400ευρώ µηνιαίως) που θα υπηρετούν σε περιοχές άγονες. Αναµένουµε την
αντίστοιχη νοµοθετική ρύθµιση για να το υλοποιήσουµε.
- Παροχή καυσίµων για την κίνηση των ασθενοφόρων και συντήρηση αυτών.
- ∆ιάθεση 20 τόνων τροφίµων που συγκεντρώθηκαν από το «Όλοι µαζί µπορούµε» και
τον «ΣΚΑΪ». 6 τόνοι στην Εύβοια, 6 τόνοι στην Φθιώτιδα, 4 τόνοι στη Βοιωτία, 2 τόνοι
στην Ευρυτανία και 2 τόνοι στη Φωκίδα.
- ∆ωρεάν διάθεση φαρµάκων που συγκεντρώθηκαν από την προσφορά συµπολιτών και
επιχειρήσεων.
- ∆ιανοµή σχολικών ειδών και προληπτικών ιατρικών ελέγχων σε συνεργασία µε το
«Χαµόγελο του Παιδιού».
- ∆ιανοµή 2,5 τόνων βρεφικής τροφής και φρέσκων φρούτων
3. Επέκταση προγράµµατος ∆ΙΑΤΡΟΦΗ µε αντικείµενο τη σίτιση και την προώθηση της
υγιεινής διατροφής σε 3.160 µαθητές πέρσι και 4.000 µαθητές φέτος, σχολείων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε
συνεργασία µε το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος και φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο
«Prolepsis».

4. Έναρξη λειτουργίας προγράµµατος άµεσης κοινωνικής παρέµβασης «Γέφυρα»
- Επιδόµατα : Στοχευόµενα προγράµµατα εισοδηµατικής πολιτικής, οικονοµική ενίσχυση
µαθητών – φοιτητών.
- Είδη βασικής διαβίωσης: Ενίσχυση µε παροχή ειδών µε πρώτης ανάγκης (π.χ. πετρέλαιο
θέρµανσης), κάλυψη στεγαστικών και λειτουργικών δαπανών νοικοκυριών (∆ΕΗ, Νερό,
ΟΤΕ)
- Ενίσχυση της απασχόλησης µέσω της διασύνδεσης µε φορείς επιχειρηµατικότητας.
- Παροχή υπηρεσιών, όπως υποστήριξη νοµικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών,
στήριξη ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
- Κάλυψη ιατροφαρµακευτικών δαπανών.
-
5. Κέντρα φιλοξενίας προσφύγων
∆ηµιουργήθηκαν και λειτουργούν µε έξοδα και προσωπικό της Περιφέρειας δυο χώροι που
φιλοξενούν 484 πρόσφυγες στις Θερµοπύλες.
«Οι προϋπολογισµοί, οι αριθµοί και τα κονδύλια, έχουν αξία µόνο όταν µπορούν να γίνουν
προσφορά σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Ο πολιτισµός µας κρίνεται από τις προσπάθειες που
γίνονται για να µην αισθανθεί ούτε ένας πολίτης ότι βρίσκεται µόνος του. Αυτές οι δοµές και οι
δράσεις βασίζονται στις δικές µας δυνάµεις. Με καθηµερινή προσπάθεια «κόβουµε» από
παντού, για να τις στηρίξουµε και να εξασφαλίσουµε τη συνέχειά τους». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου